Slektsforskning i skolen

En måte å gjøre historie mer levende for elever!

Da jeg var 11 år gammel fikk jeg en liten bok som het ”Mitt familietre”. Jeg ble bitt av basillen, og helt frem til i dag har jeg holdt på med slektsforskning som hobby. På den tiden hadde vi ikke PCer eller internett, og da gikk det ut på å intervjue familiemedlemmer, lete på bibliotek, skrive brev, osv. Nå for tida finnes det mange gode ressurser på nettet – du kan til og med lese gamle kirkebøker hos Digitalarkivet.

Men slektsforskning kan være mer enn en hobby, det går an å bruke dette i undervisningssammenheng også.

Et eksempel

Datteren min lærte i samfunnsfag om de gamle postrutene i Norge og postbondene som kjørte posten fra gård til gård. Da jeg holdt på med slektsforksning av min mann sin slekt, fant jeg ut at tipp-tipp-tipp-tippoldefaren til barna mine var en av disse postbondene. Han het Peder Michelsen Isdal, og vi er så heldige at noen av hans andre etterkommere har laget en webside som forteller om han og har bilder av gården han bodde på: http://isdaltunet.blogspot.com/2009/07/postgard-og-skyssstasjon.html

Dette gjorde det hele mer personlig og mer levende for datteren min – pluss at det var stas å ta med utskrift og bilder og fortelle klassen om det! Det finnes mange interessante familie- og gårdshistorier som elevene kan finne ut mer om og dele med klassen sin. (Tips: elevene kan sjekke i bygdebøker på lokalbiblioteket  – disse kan være en god kilde til både familie- og gårdshistorier).

Kompetansemål

Det finnes flere kompetansemål i læreplanen til Samfunnsfag som slektsforskning kan gå inn på, blant annet disse:

Etter 4.trinn
- presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy
- skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no
- fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår har endra seg

Etter 7.trinn
- skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i
- utforske ulike kjelder, illustrere korleis dei kan gje ulik informasjon om fortida, og forklare korleis historikarar bruker dei til å lage historiske framstillingar

Etter 10.trinn
- skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet påverkar tankar og handlingar
 
 
Forslag til aktiviteter:

- Elevene kan intervjue foreldre/besteforeldre om hvordan de hadde det i barndommen sin, og presentere dette for klassen.
- Elevene kan kle seg opp som en av sine forfedre, og fortelle om yrket/livet til den personen
- Elevene kan lage en digital fortelling om en person i familien, familiegården, en historie fra familien, osv. (se lenken til ”Digitalt fortalt” under)
- Elevene kan lage veggavis eller Glogster (Glogster er en elektronisk ”veggavis” hvor man kan legge inn bilder, lyder, videoer, tekst, osv.)

Her er et eksempel på en Glogster som jeg laget om slekten min som utvandret til USA:


 
 
 
Riksarkivet har laget noe opplegg som kan brukes av lærere. De holder fortsatt på å legge disse ut, men her finner du noen, på siden ”Skoleprogram” fra Riksarkivet:
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Riksarkivet/Skoleprogram/Program-paa-nett
 

Andre nyttige nettsteder:

http://digitalarkivet.no/ - her kan man søke i folketellinger, lese gamle kirkebøker, med mer.

http://www.digitaltmuseum.no/ - her finner du gamle bilder av personer, steder og gjenstander

http://www.digitaltfortalt.no/ - Digitalt fortalt er personlige fortellinger knyttet til kulturminner fra hele landet

http://lokalhistoriewiki.no – Lokalhistorie fra Norsk lokalhistorisk institutt

http://www.genealogi.no/ - Nettstedet til Norsk Slektshistorisk Forening

http://www.disnorge.no/cms/ - Nettstedet til organisasjonen ”Data i Slektsforskning”

http://www.ellisisland.org/ - Her kan man søke i passasjerlister etter emigranter til USA

http://www.deichmanske-bibliotek.oslo.kommune.no/slektsforskning/ - Mange gode lenker fra Deichmanske bibliotek!

http://office.microsoft.com/nb-no/templates/results.aspx?qu=slektstre&origin=CT010211580
 - slektstre-maler fra Microsoft (Excel og Powerpoint)
 

For de som vil jobbe enda mer med slektsforskning, finnes det både nettbaserte slektsprogrammer og programmer som installeres lokalt. Flere av de nettbaserte programmene er gratis hvis man ikke legger inn mange generasjoner - MyHeritage.com, Geni, og Ancestry.com er noen eksempler. DIS-Norge har noen råd om dataprogrammer (litt utdatert): http://www.disnorge.no/cms/slektsprogram.html

 
 

Powered by Moava. Copyright © 2009-2014 Moava AS.