Er du medlem av skolemiljøutvalget for din skole?

I så tilfelle, her er noe nyttig å ta med deg til neste møtet.
Barneombudet har lagt ut en veileder som heter "Sliten skole? Gjør noe med det!". Målet er å opplyse elever og foreldre om kravene til skolemiljøet og viktighet av det. Veiledningen er et resultat av et samarbeid mellom Barneombudet, Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) og Elevorganisasjonen.

Veiledningen omhandler det fysiske miljøet på skolen: temperatur, luftkvalitet, lyd, mm., og er en meget nyttig ressurs for Skolemiljøutvalget.

Her er en direktelenke til veiledningen:
http://www.barneombudet.no/sfiles/04/75/2/file/veileder-for-et-bedre-fysisk-innemilo.pdf

Minner også om at Utdanningsdirektoratet har laget en veldig bra veileder for medlemmer i skolemiljøutvalg, som du finner her:
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Skolemiljoutvalg/


Powered by Moava. Copyright © 2009-2014 Moava AS.