FUG vil ha leksehjelp på ungdomstrinnet

Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG) har gjennomført en spørreundersøkelse blant foreldre, der 1895 foreldre har svart på spørsmål om lekser og sin rolle som leksehjelper for sine barn. Halvparten av foreldrene vil at lekser fjernes.
Undersøkelsen viste at så mange som 94% av foreldrene hjalp barna sine med lekser, men at "Så mange som 36 % svarer at de føler de kommer til kort som leksehjelper av og til og 3 % svarer at de alltid kommer til kort."

FUG har nå vedtatt at de vil at lekser skal fortsettes, og at de ønsker at leksehjelp skal innføres på ungdomstrinnet. I vedtaket kommer de med flere forslag ang. lekser, blant annet dette:

"Hva er en god lekse:
    - Kjent stoff
    - Tydelig for eleven hva som er oppgaven
    - Tilpasset elevenes mestringsnivå både når det gjelder vanskelighetsgrad, mengde og forventet tidsbruk
    - Lærer må gi tilbakemelding
    - Eleven må ha blitt motivert for oppgaven
    - Eleven må ha forståelse for at oppgavene er relevante for oppnåelse av læringsmålene."

Les mer om dette her: http://www.fug.no/fug-vil-ha-leksehjelp-paa-ungdomstrinnet.5059847-152787.html

Powered by Moava. Copyright © 2009-2014 Moava AS.