Undervisningsopplegg

Her finner du lenker til undervisningsopplegg, delt opp etter fag.

Generelt / Tverrfaglig

Å skrive sammendrag
Tips fra Skrivesenteret om hvordan lære elevene å skrive sammendrag. 
Å skrive tematiske avsnitt
Denne ressursen gir deg noen verktøy du kan bruke når du skal lære elevene å skrive gode avsnitt. Fra Skrivesenteret. 
BoligABC
Undervisningsopplegg som belyser spørsmål om planlegging av egen bolig og det å bo gjennom ulike praktiske øvinger. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg. 
Digitale pedagoger
Undervisningsopplegg laget i powerpoint (VCT). På denne siden kan du velge fag og nivå, eller bare søke etter et bestemt ord. Fra Microsoft og Skolenes IT senter i Tromsø. 
Fortell ! Digitale fortellinger
Nettsted for elever og lærere hvor de kan lære å lage digitale fortellinger. Nettstedet er laget av Anita Aasheim Knutsen. 
Informasjonskompetanse.no
Nettstedet inneholder ideer til undervisningsopplegg om informasjonskompetanse, eksempler på gjennomførte prosjekt, nettoppdrag og lenker til aktuelle ressurser. Fra Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder i samarbeid med Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen. 
Nettvett.no - undervisningsopplegg
Her finner du noen undervisningsopplegg - blant annet flotte opplegg fra Erik Westrum i Drammenskolen! (Åpne disse i powerpoint, og kjør presentasjonen). 
Ovttas
I den samiske læringsressursen Ovttas.no er det laget en søkbar, digital oversikt, over tilgjengelige samiske læremidler. Ovttas.no bidrar dermed til å styrke samisk kultur og identitet ved å gi elever mulighet til å lære seg samisk og lære på samisk. Fra IKT-senteret og Sametinget. 
Skole i praksis - Digital kompetanse
Filmer og undervisningsopplegg. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer elevene. Fra Snøball film i samarbeid med de nasjonale sentre. 
Sult på timeplanen: Mollys Verden
Verdens matvareprogram (WFP) har utviklet et undervisningsopplegg for klassetrinn 4-6 og 7-9. Undervisningsopplegget er en mulighet til å ta opp spørsmål knyttet til sult og matmangel. 
Worksheet works
Nettsted som lar deg lage arbeidsark innen matte, engelsk, eller geografi. 
RSS

Engelsk

Dave's ESL cafe
Velg et emne, og så klikk på en ide i listen. Ideene er sendt inn av engelsklærere over hele verden. 
Digitale pedagoger
Undervisningsopplegg laget i powerpoint (VCT). På denne siden kan du velge fag og nivå, eller bare søke etter et bestemt ord. Fra Microsoft og Skolenes IT senter i Tromsø. 
ESL Flashcards
Her kan du laste ned og skrive ut flotte bildekort som kan brukes til å spille med i engelsktimene (eller hjemme). Nettsiden har også forklaringer om hvordan elevene kan spille med kortene. Fra Lanternfish (tidligere Boggles World). 
IKT i engelsk
Undervisningsopplegg der elevene arbeider med å utvide sin digitale kompetanse samtidig som de utvikler språkferdighetene. Fra Fremmedspråksenteret 
Kitty's engelskoppgaver
Oppgaver for 4-7.trinn, laget av Kitty Mezzetti. 
Larry Ferlazzo's Websites of the Day
Velg noe fra listen for å få anbefalinger om gode nettsteder som kan brukes med elever som lærer Engelsk som andrespråk. Fra læreren Larry Ferlazzo. 
Oppgaver fra Møller kompetansesenter
Øvingsmateriale laget spesielt for døve barn på mellomtrinnet i grunnskolen. Kan brukes til elever med læringsvansker, elever med norsk som andrespråk, osv. Velg fag i rammen til venstre. 
Puzzlemaker
Lag arbeidsark og puslespill som kan skrives ut. Fra Discovery.com. 
SEN teacher
Her kan du lage egne arbeidsark. 
Skole i praksis - Engelsk og fremmedspråk
Filmer og undervisningsopplegg. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer elevene. Fra Snøball film i samarbeid med de nasjonale sentre. 
Sterke verb kortspill
Her finner du kortspill som vi har laget for å gjøre det mer gøy å lære sterke verb. 
Warmers and coolers
Korte aktiviteter som kan gjøres i begynnelsen eller slutten av en engelsk time (Engelsk) 
RSS

Kroppsøving

Gymtroll
Undervisningsopplegg og ressursbank i kroppsøving. 
RSS

Kunst og håndverk

Digitale pedagoger
Undervisningsopplegg laget i powerpoint (VCT). På denne siden kan du velge fag og nivå, eller bare søke etter et bestemt ord. Fra Microsoft og Skolenes IT senter i Tromsø. 
Incredible Art Lessons
Side med mange opplegg innen Kunst og Håndverk. På engelsk. 
Kunst og design i skolen
Undervisningsopplegg mm. fra Kunst og Design i Skolen. 
Ressursbase - Kunst og kultur
Her kan du velge trinn og fagområde, og få ideer til undervisning innen kunst og kultur. Fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. 
Skole i praksis - Filmarbeid 8-10.trinn
Filmer og undervisningsopplegg. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer elevene. Fra Snøball film i samarbeid med de nasjonale sentre. 
RSS

Mat og helse

Brød og korn
Undervisningsmateriell fra Opplysningskontoret for brød og korn. 
Fiskesprell
Opplegg for å friste elever til å spise mer fisk. Et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Eksportutvalget for fisk. 
Mat fra naturen
Oppskrifter fra Uteskoleveven. 
Mat.no - Oppgavesamling
Oppgaver fra matprat.no 
Melk.no
Materiell fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter. 
Undervisningsmateriell om ernæring
For elever fra 1-10.trinn. Fra Matportalen. 
RSS

Matematikk

Cashkontroll.no
Gratis nettbasert opplegg om økonomi for enten mellomtrinn eller ungdomstrinn. Læreren må registrere seg før elevene slippes inn. Fra Fokus Bank. 
Digitale pedagoger
Undervisningsopplegg laget i powerpoint (VCT). På denne siden kan du velge fag og nivå, eller bare søke etter et bestemt ord. Fra Microsoft og Skolenes IT senter i Tromsø. 
Eksamensoppgaver
Her finner du eksamensoppgaver og oppgaver med løsningsforslag. Fra matte.no, laget av læreren Terje Nygård. 
LAMIS
Landslaget for Matematikk i skolen har laget hefter med undervisningsopplegg i matematikk (koster penger). Klikk på "Publikasjoner" i menyen. 
M+
Program som lar deg lage arbeidsark og spill til bruk i matematikk. Noen ting er gratis, andre ting krever at man har betalt for fullversjonen. 
Matematikk.org: 5.-7.trinn
Trenger du et utprøvd og velfungerende undervisningsopplegg eller ønsker du å få ideer for hva du kan gjøre med elevene dine innefor et spesifikt tema? Da er du på riktig sted! Søke opp i en database på over 400 undervisningsopplegg! Du velger selv trinn, hovedområde eller kompetansemål. Hvert undervisningsopplegg angir også tidsbruken samt materialet som kreves for gjennomføring. Fra matematikk.org 
Matematikk.org: 8.-10.trinn
Trenger du et utprøvd og velfungerende undervisningsopplegg eller ønsker du å få ideer for hva du kan gjøre med elevene dine innefor et spesifikt tema? Da er du på riktig sted! Søke opp i en database på over 400 undervisningsopplegg! Du velger selv trinn, hovedområde eller kompetansemål. Hvert undervisningsopplegg angir også tidsbruken samt materialet som kreves for gjennomføring. Fra matematikk.org 
Matematikk.org: Mini-undervisningsopplegg for 1.-4.trinn
http://www.matematikk.org/trinn8-10/larer/uopplegg_mini/ 
Matematikk.org: Mini-undervisningsopplegg for 5.-7.trinn
http://www.matematikk.org/trinn8-10/larer/uopplegg_mini/ 
Matematikk.org: Mini-undervisningsopplegg for 8.-10.trinn
http://www.matematikk.org/trinn8-10/larer/uopplegg_mini/ 
Matematikk.org: 1.-4.trinn
Trenger du et utprøvd og velfungerende undervisningsopplegg eller ønsker du å få ideer for hva du kan gjøre med elevene dine innefor et spesifikt tema? Da er du på riktig sted! Søke opp i en database på over 400 undervisningsopplegg! Du velger selv trinn, hovedområde eller kompetansemål. Hvert undervisningsopplegg angir også tidsbruken samt materialet som kreves for gjennomføring. Fra matematikk.org 
Matematikksenteret
Undervisningsopplegg fra Matematikksenteret. 
Matematikktivoli
Et matematikktivoli er et arrangement som i sin helhet kan bygges opp av hjemmesnekret utstyr og billig materiale. En trenger ikke å bruke alle postene, samtidig som en heller ikke trenger å lage alt utstyret i stort format. Det holder lenge med de små utgavene. Ta i bruk det dere måtte ha fra før! Fra matematikk.org 
Matteinnføring for elever på 4.-7.trinn
Innføring og oppgaver laget av læreren Kitty Mezetti. 
Oppgaver fra Møller kompetansesenter
Øvingsmateriale laget spesielt for døve barn på mellomtrinnet i grunnskolen. Kan brukes til elever med læringsvansker, elever med norsk som andrespråk, osv. Velg fag i rammen til venstre. 
Puzzlemaker
Lag arbeidsark og puslespill som kan skrives ut. Fra Discovery.com. 
SEN teacher
Her kan du lage egne arbeidsark. 
Skole i praksis - Matte 1-4.trinn
Filmer og undervisningsopplegg. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer elevene. Fra Snøball film i samarbeid med de nasjonale sentre. 
Skole i praksis - Matte 8-10.trinn
Filmer og undervisningsopplegg. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer elevene. Fra Snøball film i samarbeid med de nasjonale sentre. 
Treningsleir (oppgavedatabase)
Treningsleiren er en oppgavedatabase som er under kontinuerlig utvidelse. Her kan du lage ditt eget oppgavesett - velg vanskegrad og et punkt enten i fagtreet eller fra læreplanen. På under to minutter er et ferdig skredderskydd sett på 10 oppgaver med fasit klart for deg! Fra matematikk.org 
RSS

Musikk

Digitale pedagoger
Undervisningsopplegg laget i powerpoint (VCT). På denne siden kan du velge fag og nivå, eller bare søke etter et bestemt ord. Fra Microsoft og Skolenes IT senter i Tromsø. 
Musikkpedagogikk.no
Nettsted hvor lærere kan kjøpe undervisningsopplegg i musikk. Fra Eldar Skjørten, lærer ved Eiksmarka skole i Bærum. 
Musikkverksted
Oppgaver fra Musikkverksted du kan bruke i musikkundervisningen. Fra bl.a. Kulturbyrået Mesén og Drivhuset stiftelsen for musikalsk verkstedsarbeid. 
Opus - undervisningsopplegg
Oppgaver/opplegg som kan lastes ned som pdf filer. Fra Samlaget forlag. 
RSS

Naturfag

Den naturlige skolesekken
Undervisningsopplegg med veilednings- og støttemateriell innenfor utvalgte flerfaglige hovedtemaer. Fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen . 
Digitale pedagoger
Undervisningsopplegg laget i powerpoint (VCT). På denne siden kan du velge fag og nivå, eller bare søke etter et bestemt ord. Fra Microsoft og Skolenes IT senter i Tromsø. 
Dyrevern-ung
Aktiviteter fra Dyrevernallianse med mål om å aktivisere elevene til å tenke over og samtale om dyrevelferd, og gi elevene bedre kunnskap om dyrevelferd. 
Energiveven: idebank
Fra Skogbrukets Kursintstitutt. 
Evina: Teknologi og design
Denne EVINA-ressursen gir en innføring i Teknologi og design som emne i grunnskolen. 
Friluftsliv i skolen
Direktoratet for naturforvaltning har opprettet nettstedet friluftsliv i skolen som et tilbud til ansatte i barnehage og grunnskole som ønsker å bruke nærmiljøet som læringsarena. 
Grubletegninger
Grubletegninger er tegninger som tar opp synspunkter på naturfaglige problemstillinger fra dagliglivet. Fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. 
Kart i skolen
Opplegg som tar utgangspunkt i nettstedet Kart i skolen. 
Klimahefte for skolen
Klimahefte er et arbeidshefte for mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skole. Heftet kan brukes som et verktøy til å få mer kunnskap om klimaendringene og for å bli mer miljøbevisst. Miljøstatus i Norge og Avis i skolen står bak arbeidsheftet. 
Naturfag.no
Merk av for undervisningsopplegg, og så velg målgruppe og evt. kompetansemål. Fra Naturfagsenteret. 
Regnmakerne
Regnmakerne er Enova SF sin nasjonale satsing mot barn og unge i alderen 9 til 12 år. 
Ressurshefte om seksualundervisning
Hefte fra Utdanningsdirektoratet. 
Skogveven: for lærere
Fra Skogbrukets Kursintstitutt. 
Skole i praksis - naturfag
Filmer og undervisningsopplegg. Fra Snøball film i samarbeid med de nasjonale sentre. 
Uteskoleveven
Velg Forskerspiren eller Uteaktiviteter for å få lister over oppgaver eller aktiviteter. 
Utog - Utdanning til Olje- og Gassindustrien
Oppgaver og hefter som kan brukes i undervisningen. Fra Oljeindustriens Landsforening. 
RSS

Norsk

Å skrive sammendrag
Tips fra Skrivesenteret om hvordan lære elevene å skrive sammendrag. 
Å skrive tematiske avsnitt
Denne ressursen gir deg noen verktøy du kan bruke når du skal lære elevene å skrive gode avsnitt. Fra Skrivesenteret. 
Digitale pedagoger
Undervisningsopplegg laget i powerpoint (VCT). På denne siden kan du velge fag og nivå, eller bare søke etter et bestemt ord. Fra Microsoft og Skolenes IT senter i Tromsø. 
Kitty's norskoppgaver
Norskoppgaver laget av Kitty Mezzetti. 
Læringsstrategier i flere fag
Flott hefte fra Lesesenteret med gode eksempler på læringsstrategier. 
Nettartikler med skriveoppgaver 5-7
Denne ressursen består av nettartikler fra ulike aviser og nygjerrigper.no. Artiklene har varierte og spennede tema som vil engasjere elevene. Til hver artikkel er det en samling skriveoppgaver og støttemateriell. Fra Skrivesenteret 
Norsk grammatikk kort forklart
Grammatikk forklaringer som kan skrives ut. Laget av Kjell Heggvold Ullestad ved NTNU. 
Oppgaver fra Møller kompetansesenter
Øvingsmateriale laget spesielt for døve barn på mellomtrinnet i grunnskolen. Kan brukes til elever med læringsvansker, elever med norsk som andrespråk, osv. Velg fag i rammen til venstre. 
Skole i praksis - Nynorsk som sidemål
Filmer og undervisningsopplegg. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer elevene. Fra Snøball film i samarbeid med de nasjonale sentre. 
Skrivehjulet
Skrivehjulet kan brukes som utgangspunkt for refleksjon rundt planlegging, gjennomføring og vurdering av skriveundervisning. Fra Skrivesenteret 
Skrivestartere
Denne ressursen er en samling morsomme skrivestartere som kan inspirere elevene til kreativ skriving. Fra Skrivesenteret. 
RSS

RLE

IKT og etikk: eTikk-web
Nettsted som gir ideer for hvordan man kan undervise i IKT og etikk på ulike nivå. Fra Høgskolen i Finnmark. 
Innføring i Islam
Opplegg for 5.trinn, laget av Kitty Mezzetti. 
Oppgaver fra Møller kompetansesenter
Øvingsmateriale laget spesielt for døve barn på mellomtrinnet i grunnskolen. Kan brukes til elever med læringsvansker, elever med norsk som andrespråk, osv. Velg fag i rammen til venstre. 
Puzzlemaker
Lag arbeidsark og puslespill som kan skrives ut. Fra Discovery.com. 
RSS

Valgfagene

Demokrati i praksis - Lesesenteret
Lesesenteret har laget ti undervisningsopplegg til valgfaget "Demokrati i praksis". 
Elevbedrift i valgfaget Design og redesign
Hefte om hvordan elevbedrift kan brukes i valgfaget Design og redesign. Fra Ungt entreprenørskap. 
Elevbedrift i valgfaget Produksjon av varer og tjenester
Hefte om hvordan elevbedrift kan brukes i valgfaget Produksjon av varer og tjenester. Fra Ungt entreprenørskap. 
Elevbedrift i valgfaget Sal og scene
Hefte om hvordan elevbedrift kan brukes i valgfaget Sal og scene. Fra Ungt entreprenørskap. 
Entreprenørskap i valgfagene - idéhefte
Idehefte fra Ungt entreprenørskap. 
Forskning i praksis - Jakten på fortiden
Programmet «Jakten på fortiden» er laget spesielt med tanke på å formidle arkeologisk forskningsmetode på en motiverende måte. Fra Universitet i Stavanger. 
Forskning i praksis - naturfag.no
Temaside for valgfaget Forskning i praksis, fra naturfag.no 
Internasjonalt samarbeid - Fremmedspråksenteret
Tips og undervisningsopplegg for valgfaget Internasjonalt samarbeid, fra Fremmedspråksenteret. 
Medier og informasjon - skoleavis
Avis i skolen og Moava tilbyr en gratis skoleavis på nettet for valgfaget Medier og informasjon. 
Technology i praksis og Forskning i praksis: Ocean Space Explorer
Opplegg som kan brukes i disse to valgfagene, fra NTNU. 
Teknologi i praksis - naturfag.no
Temaside for valgfaget Teknologi i praksis, fra naturfag.no 
RSS

Samfunnsfag

Digitale pedagoger
Undervisningsopplegg laget i powerpoint (VCT). På denne siden kan du velge fag og nivå, eller bare søke etter et bestemt ord. Fra Microsoft og Skolenes IT senter i Tromsø. 
Dyrevern-ung
Aktiviteter fra Dyrevernallianse med mål om å aktivisere elevene til å tenke over og samtale om dyrevelferd, og gi elevene bedre kunnskap om dyrevelferd. 
Oppgaver fra Møller kompetansesenter
Øvingsmateriale laget spesielt for døve barn på mellomtrinnet i grunnskolen. Kan brukes til elever med læringsvansker, elever med norsk som andrespråk, osv. Velg fag i rammen til venstre. 
Skoletorget
Noen opplegg for samfunnsfag, fra Skoletorget. 
Sult på timeplanen: Mollys Verden
Verdens matvareprogram (WFP) har utviklet et undervisningsopplegg for klassetrinn 4-6 og 7-9. Undervisningsopplegget er en mulighet til å ta opp spørsmål knyttet til sult og matmangel. 
Trafikk og skole
Lærersidene til Trafikk og skole (trafikkopplæring). Velg trinn i menyen til venstre. 
RSS
 

 

Powered by Moava. Copyright © 2009-2014 Moava AS.