Spesialpedagogikk

Her finner du en lenkesamling for spesialpedagogikk - artikler, verktøy, ressurser mm.

Verktøy, ressurser, oppslagsverk

2-Tusen - muligheter til å fremme begrepsutvikling hos barn i alderen 4 – 10 år
Læremiddelet er med norsk tegnspråk, og grafiske tegn (SymbolStix), med støtte for bryterstyring. Fra Møller-Trøndelag kompetansesenter. 
Angelinas verden
Gratis spill for å lære barnet begreper. 
Arbeidsprøven fra Statped
Arbeidsprøven er et kartleggingsmateriell for skoler laget av dysleksiteamet på Bredtvet kompetansesenter. Arbeidsprøven gjør det mulig å kartlegge lesingen og det språklige grunnlaget til elever. 
Do2Learn
Her er det mye nyttig, selv om nettstedet er på engelsk. 
Dysleksi - hjelpemiddeloversikt
Flott oversikt over gode hjelpemidler for mennesker med lese- og skrivevansker, fra Dysleksi Norge. 
Elever med vansker i matematikk
En veileder i utredning og tiltak for elever med vansker i matematikk. Fra Statped. 
Gratis tilgang på over 6000 grafiske tegn
Her kan du laste ned gratis grafiske tegn som kan brukes for barn med behov for visuell støtte. Materialet er oversatt fra dansk. Fra Møller-Trøndelag kompetansesenter. 
IKT i spesialundervisning
Artikkel fra Moava med lenker til nettsteder om bruk av IKT i spesialundervisning. 
Kartleggingsprøve i matematikk
Prøven kartlegger kunnskap og innsikt i matematikk hos elever som mestrer de grunnleggende begreper innen faget. Den går grundig inn i addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. 
Klar tale
Klar tale er en lettlest avis, med mulighet for tekstopplesning. 
Lær ansiktsuttrykk
Dette er et "levende ansikt" på nett. Du (eller eleven) kan manipulere enkelte deler av ansiktet for å lage nye uttrykk. 
Lærebøker og konkretiseringsmateriell for spesialundervisning
Her kan du søke etter trykte læremidler for spesialundervisning. Fra Møller-Trøndelag kompetansesenter. 
Læringsloftet
Læringsloftet er et statlig ressurssenter for leketøy, lærebøker og spesialpedagogiske læremidler. Senteret er tilknyttet Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Trøndelag kompetansesenter (TKS). 
Lese og skrive med IKT hjelpemidler
Intervjuer og informasjon for å gjøre hverdagen enklere for de med lese- og skrivevansker. Fra Nordnorsk IKT-senter 
Lexin
Lexin er et nettbasert ordbok for innvandrere, men kan brukes til mye mer. Det inneholder blant annet et norsk-engelsk oversetter, og bildeordbøker i bokmål, nynorsk og engelsk. 
Lexin bildetema
Kan brukes til å lære navn på ting. Har lyd. Fra Uni Computing på oppdrag fra KD og Utdanningsdirektoratet. 
LURT -
"Interaktivt undervisningsmateriell i tegnspråk som skal hjelpe deg med å tilegne deg kunnskap om norsk tegnspråk". Fra HiST. 
Multisensory Sight-word Strategies
Andre måter å lære elevene å stave/lese ord på, med utgangspunkt i blant annet kinetiske læringsstil (Engelsk) 
New Horizons for Learning
Nettsted med mange artikler om pedagogikk, spesialpedagogikk, mm. (Engelsk) 
Nyheter i bilder
Dette er en lestlest avis med grafiske tegn og symboler. 
Oppgaver fra Møller kompetansesenter
Øvingsmateriale laget spesielt for døve barn på mellomtrinnet i grunnskolen. Kan brukes til elever med læringsvansker, elever med norsk som andrespråk, osv. Velg fag i rammen til venstre. 
Ordtrener
Ordtrener hjelper eleven med å trene på de vanskelige ordene. Her får eleven 6 spørreleker (quiz) med bilder og lyder som hjelper dem til å skrive ordene riktig. Laget av Pål Lennart Horne. 
Programvare for spesialundervisning
Dette er en oppdatert database med oversikt over databaserte hjelpe- og læremidler egnet for spesielt tilrettelagt opplæring. Den inneholder opplysninger om nærmere 300 dataprogrammer fra ulike forhandlere fordelt på mange områder, med referanser til internett som kan knyttes til det enkelte programmet. Fra Trøndelag kompetansesenter. 
Ressurs for hørselshemmede
En flott ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne. Fra Møller kompetansesenter. 
Senter for atferdsforskning
Et statlig forskningsbasert spesialpedagogisk kompetanse-senter som ligger i Stavanger. 
Skolelydbok
Huseby kompetansesenter har ansvar for produksjon og distribusjon av tilpassede lydbøker for grunnopplæringen. 
Språktrappa
Språktrappa er et pedagogisk planleggingsverktøy for å sikre systematisk språk- og begrepslæring i barnehage og skole. Modellen er utarbeidet av Åssiden barnehage og Åssiden skole, Drammen kommune. 
Språkvansker
Nettsidene er utviklet av språkforskere og fagfolk som jobber med språkutvikling og språkvansker. Her finner du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling. Du kan også lese om språkvansker hos barn og voksne. Fra Forskergruppen i klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved Universitetet i Oslo i samarbeid med flere. 
Verktøy for å lage eget undervisningsmateriell
Her finnes det mange gratis verktøy som kan brukes til å lage tilpassede arbeidsark som kan brukes i spes. ped undervisning. Nettstedet er på engelsk, men fortsatt mye som kan brukes her. 
RSS

Artikler, hefter, brosjyrer

Hva er ADHD?
Artikkel fra forskning.no 
Hvordan bygge en skole som er tilgjengelig for alle
Dette heftet fra Norges Handikap Forbund forklarer hva lovverket sier om kravene til tilgjengelighet for skolebygg. 
Hvordan oppdager at et barn har dysleksi
Fra The Dyslexia Institute, UK (Engelsk) 
Kunnskapsbasert ergoterapi - en introduksjon
Informasjon om ergoterapi, fra Norsk Ergoterapeutforbund. 
Læringsstrategier i flere fag
Flott hefte fra Lesesenteret med gode eksempler på læringsstrategier. 
Matematikkvansker - hva er det og hva kan vi gjøre?
Fra matematikk.org 
Nyttige artikler fra Autismeforeningen i Norge - Akershus fylkeslag
Her finner du nyttige artikler om IP, IOP, skolevegring, overganger, og mye mer! Fra Autismeforeningen i Norge, Akershus Fylkeslag. 
Rom for Læring - fra Statped
Her finner du alle tidligere utgaver av bladet Rom for Læring, fra Statped. 
Temahefter fra Rådet for psykisk helse
Hefter/brosjyrer om ADHD, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og mer, som kan kjøpes på nettet. 
Tilrettelegging for barn med AD/HD i skolen
ADHD Norge har laget en lærerguide for ansatte som underviser elever med AD/HD i grunnskole og videregående skole. Guiden er ment som en praktisk veileder om hvordan man best mulig kan tilrettelegge for elever med AD/HD. 
Tiltak for dysleksi
Flott artikkel fra elevsiden.no 
Veileder for diagnostisering og behandling av AD/HD
"Sosial- og helsedirektoratet har, i samarbeid med en bredt sammensatt arbeidsgruppe, utarbeidet en veileder for diagnostisering og behandling av AD/HD" 
RSS

Nyttige nettsteder

Boksøk
Nettsted med info om lettleste bøker, bøker med punktskrift, tegnspråk, mm. 
Elevsiden.no
"En informasjonstjeneste for foreldre, lærere, ansatte i SFO og andre som har ansvaret for barn og ungdom i skolealder." 
Psykisk helse i skolen
"Psykisk helse i skolen består fem av ulike opplæringprogram. Satsingen har et program for lærere i ungdom- og videregående skole." 
Statped
Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. 
RSS
 

 

Powered by Moava. Copyright © 2009-2014 Moava AS.