Enkel eller dobbel konsonant - 3

Skriv riktig ord til hver setning, og klikk "Sjekk svar". Hvis du skriver feil ord, må du rette på det og klikke "Sjekk svar" igjen.